Inventarisasi Aset Tetap 2021

Daftar Inventaris Aset Tetap Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021


  • Rekapitulasi KIB 2021

  • KIB A

  • KIB B

  • KIB C

  • KIB D

  • KIB E

  • KIB F

  • KIB ATB